Anthelios XL Stick (Avobenzone / Octocrylene / Titanium Dioxide / Drometrizole Trisiloxane)

Anthelios XL Stick SPF 60 (OTC)
Stick

Product of Canada. Shipped from Canada. Anthelios XL Stick is also marketed internationally under the name Anthelios XL Stick SPF 60.