Anthelios XL Stick (Drometrizole Trisiloxane / Titanium Dioxide / Octocrylene / Avobenzone)

Anthelios XL Stick SPF 60 (OTC)
Stick

Product of Canada. Shipped from Canada. Anthelios XL Stick is also marketed internationally under the name Anthelios XL Stick SPF 60.